Tin tức

Tài liệu Đại hội cổ đông 2023

1. Thư mời tham dự: Xem tại đây. 2. Quy chế Đại hội: Xem tại đây. 3. Báo cáo Hội đồng quản trị: Xem tại đây. 4. Báo cáo Ban TGĐ: Xem tại đây. 5. Báo cáo Ban KS: Xem tại đây. 6. Tờ trình: Xem tại đây. 7. Phiếu biểu quyết: Xem tại đây. 8. Chương trình đại hội: Xem tại đây.

Tài liệu Đại hội cổ đông 2022

1. Thư mời.tham dự: Xem tại đây. 2. Quy chế đại hội: Xem tại đây. 3. Quy chế nội bộ: Xem tại đây. 4. Quy chế hoạt động của HDQT: Xem tại đây. 5. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát: Xem tại đây. 6. Quy chế bầu bổ sung: Xem tại đây. 7. Báo cáo Hội đồng Quản trị: Xem tại đây. 8. Báo cáo Ban TGĐ: Xem tại đây. 9. Báo cáo BKS: Xem tại đây. 10. Tờ trình: Xem tại đây. 11. Điều lệ: Xem tại đây. 12. Phiếu biểu quyết: Xem tại đây.

Giấy mời Họp Hội đồng Quản trị (mở rộng)

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ XE NISSAN GRAND LIVINA

     

THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018

Xin ý kiến cổ đông về việc Sửa đổi và bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

   

Bổ nhiệm nhân sự mới

Ngày 8/8/2018, công ty đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Hạ tầng cho Ông Bùi Việt Hùng và chức vụ Phó phòng Tổ chức Hành chính cho bà Nguyễn Thị Cẩm Tú

Thông báo của HĐQT về việc trả cổ tức năm 2017

Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông

Nghị quyết về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thông báo về việc thay đổi thành viên HĐQT năm 2018

 

Thông báo về việc thay đổi thành viên hội đồng quản trị của công ty

Thông báo tuyển dụng

Công ty Cổ phần tư vấn LICOGI đang có nhu cầu tuyển dụng Kỹ sư KTXD, Kiến trúc sư, Kỹ sư Xd chuyên ngành kết cấu với các yêu cầu sau : 1. Các kỹ sư, Kiến trúc sư phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ( Tốt nghiệp ĐH từ năm 2012 trở về trước ) 2. Có bằng tốt nghiệp ĐH từ loại Khá. 3. Có sức khỏe tốt và nhiệt tình với công việc, sẵn sàng đi công tác xa khi có yêu cầu. Ai có nhu cầu tuyển dụng xin liên hệ với Phòng Tổ chức - hành chính...