Thành tích - Giải thưởng

Giải ba thiết kế kiến trúc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương

Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương Giải thưởng: Giải ba thiết kế kiến trúc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương Thời gian: năm 2012 Tổ chức/ đơn vị trao giải thưởng: Ban chỉ đạo thi tuyển thiết kế kiến trúc Dự án: Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương Địa điểm: tỉnh Hải Dương Đơn vị nhận giải: Công ty cổ phần Licogi liên danh với công ty TNHH Plan Việt Nam  

Giải thưởng văn học nghệ thuật thủ đô năm 2012

Dự án Cụm hỗn hợp cao tầng CT7 Giải thưởng: Giải thưởng văn học nghệ thuật thủ đô Thời gian: năm 2012 Tổ chức/ đơn vị trao giải thưởng: Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật thủ đô Dự án: Cụm hỗn hợp cao tầng CT7 Chủ trì kiến trúc: Ths.Kts. Trần Hoàng Minh Địa điểm: Khu đô thị mới Thịnh Liệt -Hà NộiĐơn vị nhận giải: Công ty cổ phần Licogi liên danh với công ty Cổ phần tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội - UAC

Giải A Tác phẩm kiến trúc xuất sắc nhất năm 2012

Dự án Cụm hỗn hợp cao tầng CT7 Giải thưởng: Giải A Tác phẩm kiến trúc xuất sắc nhất năm 2012 Thời gian: năm 2012 Tổ chức/ đơn vị trao giải thưởng: Hội kiến trúc sư Hà Nội Dự án: Cụm hỗn hợp cao tầng CT7 Chủ trì kiến trúc: Ths.Kts. Trần Hoàng Minh Địa điểm: Khu đô thị mới Thịnh Liệt -Hà Nội Đơn vị nhận giải: Công ty cổ phần Licogi liên danh với công ty Cổ phần tư vấn kiến trúc đô thịHà Nội - UAC