Quy hoạch khu đô thị Long Tân - Đồng Nai

Địa điểm: Long Tân - Nhơn Trạch - Đồng Nai

Quy mô:10.000 - 20.000 người

Diện tích 50ha

Quy hoạch Khu đô thị mới Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

Địa điểm: Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội

Chủ đầu tư: Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng 

Hội nghị công bố quy hoạch chi tiết KĐT Thịnh Liệt tỉ lệ 1/500 tại P. Thịnh Liệt - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội

Khu đô thị Tây Phù Vân - 28 ha

Quy hoạch phân khu khu đô thị mới Bắc cầu Hàn – TL 1/2000

Địa điểm: Nam Sách - Hải Dương

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần LICOGI 18