Giám sát thi công xây dựng và di dời xí nghiệp Bản đồ 1 - Công ty trắc địa bản đồ

Chủ đầu tư: Công ty trắc địa bản đồ - Cục bản đồ

 

Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt cụm bể hóa khí tại KCN Dệt may Phố Nối

Chủ đầu tư: Công ty CP phát triển hạ tầng Dệt may Phố Nối

 

Giám sát thi công cải tạo nhà máy nước Bắc Thăng Long

Giám sát thi công hệ thống cấp nước 6 phường quận Hoàng Mai

Giám sát thi công tuyến dẫn truyền ống cấp nước D800 thuộc dự án đường 5 kéo dài

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội

Thời gian thực hiện: Năm 2010