Cầu Hòa Mục

Cầu Châu Giang

Địa điểm: Phủ Lý - Hà Nam

Chủ đầu tư: Ban QLDA TP. Phủ Lý

Thủy điện Bản Chát

Khu đô thị Xuân Phương - 38ha

Địa điểm: Quận Nam Từ Liêm

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tasco

Quy mô: 38ha

Khu đô thị Lam Hạ- 29 ha