HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GỒM 5 THÀNH VIÊN:

1. ThS. Phan Lan Anh

- Chủ tịch HĐQT

2. ThS. KTS. Trần Hoàng Minh

- Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

3. KTS. Phạm Thị Hương

- Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty

4. ThS. KS. Vũ Đức Chiến

- Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty

5. KS. Bùi Hiền Lương

- Ủy viên HĐQT

BAN GIÁM ĐỐC GỒM 3 THÀNH VIÊN:

1. ThS. KTS. Trần Hoàng Minh

- Tổng Giám đốc Công ty – Đại diện pháp luật

2. KTS. Phạm Thị Hương

- Phó Tổng Giám đốc Công ty

3. ThS. KS. Vũ Đức Chiến

- Phó Tổng Giám đốc Công ty

Văn phòng chính

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI
Địa chỉ: Trụ sở cơ sở 1: Nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Trụ sở cơ sở 2: Tầng 1B, Tòa nhà LICOGI13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (84-24) 38545841
Fax: (84-24) 35523528
Email: tuvanlicogi@gmail.com

Bài viết mới nhất

Facebook

Cung cấp bởi Sapo