Thiết kế hạ tầng kỹ thuật

- Thiết kế hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Minh Phương, Việt trì

Địa điểm: Xã Minh Phương, Việt Trì, Phú Thọ.

Chủ đầu tư: Công ty CP LICOGI 14.

- Thiết kế hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Tasco.

Địa điểm: Xã Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Chủ đầu tư: Công ty CP Tasco.

- Thiết kế hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Tasco.

Địa điểm: Xã Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Chủ đầu tư: Công ty CP Tasco.

- Thiết kế hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Thịnh Liệt.

Địa điểm: Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Chủ đầu tư: Tổng Công ty LICOGI-CTCP