Giải thưởng của Hội kiến trúc sư Hà Nội năm 2018

Dự án: Trung tâm dữ liệu cho Agribank (Trung tâm công nghệ thông tin và Trung tâm lưu trữ)

Giải thưởng: Giải Ba của Hội Kiến trúc sư Hà Nội trong 20 tác phẩm dự thi, thể loại Kiến trúc công trình

Chủ trì kiến trúc: Ths.Kts. Trần Hoàng Minh

Nhóm thiết kế: Vũ Văn Quang, Vũ Kim Nhung, Lưu Hoàng Trung

Địa điểm: Xã An Khánh - H. Hòa Đức - TP. Hà Nội

Đơn vị nhận giải: Công ty cổ phần Tư vấn LICOGI

Thời gian: Năm 2018

Tổ chức/ đơn vị trao giải thưởng: Hội kiến trúc sư Hà Nội