Khảo sát Địa hình – Địa chất

1. Căn cứ pháp lý:

Quyết định số 159/QĐ-BXD ngày 16/4/2009 của Bộ Xây dựng về việc Công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

2. Các dự án tiêu biểu:

-  Khảo sát địa chất Khu đô thị mới Thịnh Liệt 

Địa điểm : Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

Chủ đầu tư : Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng - CTCP

Năm thực hiện : Năm 2014

- Khảo sát địa hính khu đô thị Nam Ga Hạ Long - Quảng Ninh.

Địa điểm: KĐT mới Nam Ga Hạ Long.

Chủ đầu tư: Chi nhánh LICOGI 2.

- Khảo sát địa hình KĐT mới Bắc cầu Hàn, tỉnh Hải Dương.

Địa điểm: Xã Minh Tân, Hồng Phong, huyện Nam Sách và xã Thượng Đạt thành phố Hải Dương.

Chủ đầu tư: Công ty CP đầy tư và xây dựng số 18.