Tư vấn thiết kế quy hoạch

- Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Cột 5 - Cột 8, Hạ Long, Quảng Ninh.

Địa Điểm: Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Chủ đầu tư: Chi nhánh LICOGI2, Tổng Công ty LICOGI - CTCP.

- Lập quy hoạch phân khu 1/2000 và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Phường Trung Sơn, Nam Sơn, TP Tam Điệp.

Địa Điểm: Phường Trung Sơn và Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh bình.

Chủ đầu tư: UBND Thành phố Tam Điệp.

- Lập quy hoạch chi tiết Khu đô thị Long Tân, Đồng Nai.

Địa điểm: xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: Công ty CP LICOGI 16.