Bổ nhiệm nhân sự mới

Ngày 8/8/2018, công ty đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Hạ tầng cho Ông Bùi Việt Hùng và chức vụ Phó phòng Tổ chức Hành chính cho bà Nguyễn Thị Cẩm Tú

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục: