Thông báo tháng 4 - 2016

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

 

Kính gửi : CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn LICOGI thông báo lịch tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2016 dự kiến  như sau:

1. Thời gian :  08 giờ - Thứ năm, ngày 21 tháng 4 năm 2016

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Nhà G1 Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Nội dung : Xem chương trình đính kèm

Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ: ngày 10/04/2016

Thời điểm xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự : ngày 14/04/2016

Mọi ý kiến, xin liên hệ Ông: Nguyễn Duy Hùng

Di động : 0912 014 834

Trân trọng thông báo!

Xem chi tiết tại đây: 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục: