Đại hội cổ đông năm 2017

Sáng 20/5/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn LICOGI đã tổ chức cuộc họp thường niên năm 2017 Tại Hội trường Tầng 4 - Tòa nhà LICOGI13 -  164 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục: