Quy hoạch Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối

Chủ đầu tư: Công ty CP Phát triển Hạ tầng Dệt may Phố Nối

Địa điểm: Phố Nối - Hưng Yên

Khu đô thị Minh Phương – 58 ha

Khu đô thị Tây Phù Vân - 28 ha