Thí nghiệm – kiểm định chất lượng

1. Căn cứ pháp lý:

Quyết định số 159/QĐ-BXD ngày 16/4/2009 của Bộ Xây dựng về việc Công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

           

           

           

           

2. Đầu tư trang thiết bị:

             

             

             

             

3. Các dự án tiêu biểu

             

             

4. Đơn vị trực thuộc

Trung tâm thí nghiệm delta

  • Trung tâm thí nghiệm Delta là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn LICOGI- Tổng công ty XD và phát triển hạ tầng (LICOGI) xem việc đảm bảo chất lượng trong công tác thí nghiệm là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của mình, là yếu tố có tầm quan trọng đặc biệt góp phần đảm bảo chất lượng công trình xây dựng và chất lượng hàng hóa.
  • Chúng tôi cho rằng, việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, quy trình lấy mẫu, thí nghiệm và xử lý kết quả là nhân tố ban đầu có vai trò then chốt góp phần trực tiếp để bảo đảm chất lượng công trình xây dựng, góp phần thúc đẩy sản xuất, bảo vệ môi trường và đời sống của cộng đồng.
  • Để đạt được mục tiêu chất lượng trong hoạt động của mình, chúng tôi cam kết:
  • Thực hiện công tác thí nghiệm theo đúng các quy định tại các tiêu chuẩn TCVN, TCN và tiêu chuẩn quốc tế (ASSHTO và ASTM…. ) và các tiêu chuẩn tương đương khác theo đúng quy trình quy phạm hiện hành.
  • Các kết quả trình bày rõ ràng, đầy đủ, thống nhất theo quy định, bảo đảm tính chính xác và trung thực đúng thời hạn.
  • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực các số liệu thí nghiệm mà mình thực hiện.
  • Thường xuyên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho CBCNV nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thí nghiệm, phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của khách hàng.
  • Đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường và sinh hoạt cho nhân dân và khách hàng.
  • Cam kết phục vụ khách hàng với tiêu chí văn hóa doanh nghiệp; nhanh chóng, chính xác, trung thực, kịp thời trên mọi sản phẩm của đơn vị.